slobodna zona beograd slobodna zona beograd slobodna zona beograd

Kompanija SZB

Kompanija Slobodna zona „Beograd“ a.d. (mb:07554168)

Dan slanja poziva – datum objave: 15.05.2019.godine - poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara Društva sa propisanim formularima punomoćja.

Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara Kompanija SZB za 14.06.2019. možete preuzeti ovde.
Punomoćje Kompanija SZB za 14.06.2019. možete preuzeti ovde.
Formular za glasanje u odsustvu Kompanija SZB za 14.06.2019. možete preuzeti ovde.