slobodna zona beograd slobodna zona beograd slobodna zona beograd

Preduzeće SZB

Preduzeće za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone „Beograd“ a.d. (mb:07771398) – održana redovna sednica Skupštine akcionara:

Datum objave: 06.07.2018.g. – Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva od 25.06.2018.g. možete preuzeti ovde.