slobodna zona beograd slobodna zona beograd slobodna zona beograd

Slobodna Zona "Beograd"

Matični broj:07554168
PIB:100218938

Adresa:
ul. Viline Vode bb
11 000 Beograd


Tel. 011/ 2076 - 913
Fax 011/ 2761 – 434
Izvršni direktor: Verica Kalanović

E-mail:office@szb.co.rs

slobodna zona beograd
Klik na mapu za uvećanje