slobodna zona beograd slobodna zona beograd slobodna zona beograd

Kompanija Slobodna zona “Beograd”a.d.

Kompanija je bila operater Slobodne zone „Beograd“ i njene prioritetne aktivnosti bile su orijentisane ka razvijanju Zone, investicijama u razvoj njene infrastrukture, unapređenju uslova rada korisnika, te privlačenju novih investitora i stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta.

Najveći broj programa korisnika usluga u Zoni je iz oblasti informatičke industrije, a značajna je i zastupljenost farmaceutskih kompanija, multinacionalne duvanske kompanije, kao i najveći distributeri papira, koje svoje poslovanje realizuju u saradnji sa SZB.